INFORMACJA W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SIEMIATYCZACH I DROHICZYNIE!

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-COV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, od 28 października (środy) 2020r. tymczasowo zawieszone zostaje udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które funkcjonują na terenie powiatu siemiatyckiego (w siedzibie Starostwa w Siemiatyczach oraz w Punkcie w Drohiczynie). W związku z tym, zorganizowane zostanie zdalne udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, szczególnie e-mail i telefonicznie.