UWAGA! OD ŚRODY, 28 PAŹDZIERNIKA – ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO

Komunikat!

Zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem podjęliśmy niezbędne kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów urzędu. Od dnia 28 października 2020 r. (środa) do odwołania wprowadzamy ograniczenia w dostępie do siedziby urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Godziny funkcjonowania pozostają bez zmian. Dostępny klientom będzie wyłącznie hol na parterze budynku. Urzędnicy będą pracowali jak dotychczas, jednakże bez bezpośredniego kontaktu z klientem. Kontakt z urzędnikami możliwy będzie telefonicznie i mailowo.

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć:

a) drogą elektroniczną (e-mail: powiat@siemiatycze.pl, przez platformę e-PUAP: Skrytka ePUAP: /SPSiemiatycze/SkrytkaESP

b) pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego (ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze)

c) przez złożenie ich w zamkniętej kopercie (szczególnie dokumentów wielostronicowych) do przeznaczonego w tym celu pojemnika umieszczonego w holu budynku.

W celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie prosimy pozostawić numer telefonu oraz adres e-mail. Kontakt osobisty w sprawach tego wymagających po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem.

Punkt Obsługi Klienta i Kasa nie będą przyjmować dokumentów ani płatności.

Wzory druków (podań i wniosków) są do pobrania na stronie internetowej starostwa.

Dla osób nie posiadających dostępu do internetu, wzory wniosków i podań wyłożone zostaną w holu sali konferencyjnej starostwa. W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku lub ewentualnych pytań, należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dane sprawy.