ODDZIAŁ CHIRURGICZNY SIEMIATYCKIEGO SZPITALA WZNOWIŁ PRZYJĘCIA PACJENTÓW!

Z radością informujemy, że Oddział Chirurgiczny Siemiatyckiego Szpitala od dziś 7 – listopada wznowił przyjęcia pacjentów. Powodem czasowego wstrzymania przyjęć było wykrycie wirusa COVID-19 u personelu medycznego. Aktualnie lekarze i pielęgniarki są zdrowi. Oddział więc znowu może pomagać wszystkim chorym z powiatów: siemiatyckiego, bielskiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego, łosickiego..