ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY SIEMIATYCKIEGO SZPITALA WSTRZYMUJE PRZYJĘCIA!

W związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pacjentów w Oddziale Wewnętrznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach przywiezionych w ostatnich dniach przez ZRM SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Dyrektor SP ZOZ z dniem 9 listopada 2020 wstrzymuje do odwołania przyjmowanie nowych pacjentów na Oddział Wewnętrzny.