Powiat Ludza – Łotwa

W dniu 27 stycznia 2005r. Starosta Powiatu Siemiatyckiego – Jan Zalewski ze strony polskiej oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ludza – Juris Bozovics ze strony łotewskiej podpisali deklarację o współpracy partnerskiej pomiędzy powiatami. Dziedziny wzajemnej współpracy dotyczą: oświaty, kultury, turystyki i sportu, sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury przygranicznej, wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami. Współpraca będzie realizowana poprzez wypracowanie i realizację wspólnych projektów, organizowanie imprez itp.