Rejon Trocki – Litwa

W dniu 1 maja 2001 roku Starosta Siemiatycki i Mer Rejonu Trockiego nawiązując do kilkuwiekowej tradycji bliskich kontaktów pomiędzy narodami Polski i Litwy, pragnąc przyczynić się do otwarcia granic w Europie i do bliższego wzajemnego poznania się Polaków i Litwinów podczas spotkania w Zamku Trockim zawarli umowę o współpracy partnerskiej.