Powiat Oberhavel – Niemcy

W roku 1999 władze powiatu siemiatyckiego rozpoczęły współpracę z niemieckim Powiatem Oberhavel. Jest to kontynuacja współpracy nawiązanej przez gminy powiatu siemiatyckiego w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin w 1995 roku. Współpraca prowadzona jest w dziedzinie oświaty, kultury, turystyki i sfery gospodarczej. Rokrocznie prowadzona jest wymiana uczniów szkół średnich