Rejon Kamieniecki – Białoruś

W pierwszej połowie 2000 roku władze powiatu Siemiatyckiego spotkały się na roboczym spotkaniu z Konsulem Generalnym Republiki Białorusi, na którym omówiono zasady oraz warunki współpracy w zakresie wymiany w sektorze przetwórstwa rolno – spożywczego. Nawiązano również do wcześniej prowadzonej wymiany kulturalnej i turystycznej.

Wspólnie zrealizowaliśmy  następujące projekty:
– Międzynarodowa konferencja “Transgraniczny korytarz rzeką Bug – promocja regionów”
– Plener fotograficzny i wystawa “Ocalić od zapomnienia – przyroda, kultura, ludzie”
– Projekt ” Uczta dla duszy, raj dla oczu, sport dla zdrowia – turystyka aktywna w Dolinie Bugu” obejmujący: polsko-białoruski spływ kajakowy oraz obóz sportowo-edukacyjny dla młodzieży polskiej i białoruskiej.

Od roku 2006 delegacja Rejonu Kamienieckiego uczestniczy w Siemiatyckich Międzynarodowych Targach Pogranicza.