Geodezja

odnośnik do zakładki Geodezja

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

wzory dokumentów tutaj: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/2be4bd0892f/

e-mail: geodezja@siemiatycze.pl

Geoportal Powiatu Siemiatyckiego

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

piętro

pokój

numer tel.
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy
– Roman Łopaciuk

I

110

(85) 65-66-540
stanowisko ds. informatyki (Administrator bezpieczeństwa informacji) – Andrzej Szepietowski

I

101

(85) 65-66-550
 zastępca Naczelnika Wydziału – Anna Radzicka

 I

 109

 (85) 65-66-541
Ewidencja Gruntów i Budynków

stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Dziadkowice i Perlejewo, kierownik Oddziału Ewidencji Gruntów
– Krystyna Kosińska

I

102

(85) 65-66-544
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Nurzec Stacja i Milejczyce – Jan Lewczuk

I

103

(85) 65-66-545
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Grodzisk, Drohiczyn i Miasto Drohiczyn – Halina Karpiuk

I

104

(85) 65-66-546
stanowisko ds. ewidencji gruntów Miasto Siemiatycze, Gmina Mielnik – Anna Smoła

I

105

(85) 65-66-547
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gmina Siemiatycze – Barbara Walicka

I

106

(85) 65-66-548
stanowisko ds. geodezji – Barbara Szyszko

I

111

(85) 65-66-542
stanowisko ds. geodezji – Julita Borysiuk

I

109 (85) 65-66-542
Gospodarka Nieruchomościami

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – Barbara Troc

I

107

(85) 65-66-549
Ochrona gruntów rolnych – Anna Konczerewicz

I

107

(85) 65-66-549
inspektor ds. gospodarki mieniem powiatu – Wioletta Jaroszuk – Zapolnik

I

118

(85) 65-66-543
referent ds. Scalania grutów – Małgorzata Sala

 I

118

 (85) 65-66-543
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

stanowiska ds. geodezji, kierownik PODGiK – Mirosława Olszewska

I

116

(85) 65-66-551
stanowisko ds. geodezji (prowadzenie ośrodka dokumentacji) – Agnieszka Jaworska, Halina Fiłoc, Iwona Moczulska, Marta Wendołowicz

I

116

(85) 65-66-551

stanowisko ds. geodezji (prowadzenie ZUDP) – Iwona Moczulska

I

116

(85) 65-66-551
stanowisko ds. mapy numerycznej – Dariusz Szymczyk

I

101

(85) 65-66-550

Opłaty geodezyjne

Wpływy z usług geodezyjnych (opłaty za wypisy i wyrysy, kopia mapy ewidencyjnej, kopia mapy zasadniczej, udzielanie informacji, poświadczanie dokumentów, opłaty za podziały gruntów, opłaty za mapy do celów projektowych, wznowienie granic, pomiar powykonawczy budynków i sieci, modernizacja ewidencji gruntów, podział nieruchomości, itp.)

➡️ Powyższe opłaty należy uiszczać na konto bankowe nr:
71 1240 5211 1111 0010 5809 0254


 

Dochody Skarbu Państwa

– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za zarząd gruntami, opłaty z tytułu przekształceni prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,,opłata za czynsz, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, itp.)

➡️ Powyższe opłaty należy uiszczać na konto bankowe nr:
86 1240 5211 1111 0010 5809 0469

 


Opłaty za czynsz, najem, dzierżawa itd.

  • wpłata za wykup nieruchomości będącej własnością powiatu, wpłaty za czynsz, najem lub dzierżawę nieruchomości będącej własnością powiatu

➡️ Powyższe opłaty należy uiszczać na konto bankowe nr:
26 1240 5211 1111 0010 5808 9900

Szczegółowy wykaz telefonów