Geodezja

odnośnik do zakładki Geodezja

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

wzory dokumentów tutaj: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/2be4bd0892f/

e-mail: geodezja@siemiatycze.pl

Geoportal Powiatu Siemiatyckiego

( Regulamin użytkowania aplikacji w geoportalu)

Wpływy z usług geodezyjnych (opłaty za wypisy i wyrysy, kopia mapy ewidencyjnej, kopia mapy zasadniczej, udzielanie informacji, poświadczanie dokumentów, itp.)

➡️ Powyższe opłaty należy uiszczać na konto bankowe nr:
71 1240 5211 1111 0010 5809 0254


Dochody Skarbu Państwa

– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za zarząd gruntami, opłaty z tytułu przekształceni prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,,opłata za czynsz, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, itp.)

➡️ Powyższe opłaty należy uiszczać na konto bankowe nr:
86 1240 5211 1111 0010 5809 0469


Opłaty za czynsz, najem, dzierżawa itd.

  • wpłata za wykup nieruchomości będącej własnością powiatu, wpłaty za czynsz, najem lub dzierżawę nieruchomości będącej własnością powiatu

➡️ Powyższe opłaty należy uiszczać na konto bankowe nr:
26 1240 5211 1111 0010 5808 9900

Szczegółowy wykaz telefonów