Komunikacja

odnośnik do zakładki Komunikacja

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

wzory dokumentów tutaj: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/20ad0d14ce0/20ad0d14ce0.html

WYKAZ NUMERÓW TEL. – KLIKNIJ

Zapraszamy do korzystania z bankowości elektronicznej – wykaz nr kont bankowych tutaj:

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

  • opłaty komunikacyjne za wydanie dowodu rejestracyjnego,
  • wydanie pozwolenia czasowego,
  • wydanie tablic rejestracyjnych, wydanie nalepki kontrolnej,
  • wydanie karty pojazdu, wydanie/wymiana prawa jazdy,
  • wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy lub ośrodek szkolenia,
  • opłaty za licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy dotyczące transportu drogowego, itp.

➡️ Powyższe opłaty należy uiszczać na konto bankowe nr:
26 1240 5211 1111 0010 5808 9900

Szczegółowy wykaz telefonów