INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OBJĘTEJ SUWALSKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ

INFORMACJA o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działka o nr geod.: 317/46 o pow. 0,6203 ha położona w Czartajewie.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ podaję do publicznej wiadomości informację  o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Do pobrania: pełna treść informacji