POWIAT SIEMIATYCKI WZBOGACI SIĘ O NOWĄ KARETKĘ. TO WYNIK WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO!

Nowoczesny ambulans z oznakowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach jeszcze w tym roku wyruszy na powiatowe drogi, by nieść pomoc potrzebującym mieszkańcom. Zakup karetki dla zespołu ratowników stacjonującego w szpitalu jest wynikiem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego i Powiatu Siemiatyckiego. Dzięki staraniom Starosty Marka Bobla, siemiatycki szpital powiatowy otrzyma wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego – 345 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki. Jest to możliwe dzięki pozytywnej decyzji Zarządu Województwa oraz Radnych Województwa Podlaskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa medycznego mieszkańców powiatu siemiatyckiego oraz osób korzystających z usług medycznych.

Dziękuję całemu Zarządowi Województwa Podlaskiego, na czele z Marszałkiem Arturem Kosickim – mówi Starosta Marek Bobel wszystkim radnym wojewódzkim, a w szczególności pochodzącym z naszego okręgu: Markowi Malinowskiemu, Łukaszowi Siekierko, Sebastianowi Łukaszewiczowi, Jerzemu Leszczyńskiemu i Stanisławowi Derehajło za pomoc i okazane wsparcie. Jak widać macie nieocenioną chęć niesienia pomocy mieszkańcom powiatu siemiatyckiego. Cieszę się, że wspólnie zrealizujemy ten projekt.

Nowy ambulans zastąpi wysłużony już szpitalny pojazd, który na swoim liczniku ma setki tysięcy kilometrów.