POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI DOCENIA DZIAŁANIA POWIATU NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ!

PZLA docenia działania Powiatu Siemiatyckiego w rozwój bazy sportowej i podejmowane działania na rzecz krzewienia wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej. Starosta Marek Bobel otrzymał stosowne podziękowania od Henryka Olszewskiego – Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Sebastiana Chmary (polskiego olimpijczyka) Koordynatora Programu Lekkoatletycznego dla Każdego.

 

Przypomnijmy iż Powiat Siemiatycki gruntownie przebudował całą bazę sportową w Czartajewie. Planowana jest też kolejna inwestycja w Ostrożanach. Powiat corocznie wspiera stowarzyszenia prowadzące zajęcia sportowe z lekkiej atletyki.