NOWOCZESNY SPRZĘT W PRACOWNIACH ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CZARTAJEWIE!

Biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie prowadzi kształcenie w zawodzie technik mechanik.

Dzięki pozyskanej przez Powiat Siemiatycki dotacji z UE (blisko 2,5 miliona złotych na realizację całego projektu w dwóch powiatowych szkołach) pracownie w Czartajewie kształcące w zawodzie technik mechanik zostały wyposażone w nowoczesne maszyny sterowane cyfrowo (frezarka CNC, tokarka, frezarka, szlifierka itp.) oraz kilkanaście zestawów komputerowych, tablice interaktywne, drukarki, skanery, plotery itd.

W nowe urządzenia zostały także wyposażone pracownie kształcące uczniów ZST Czartajew – w kierunku technik elektryk (między innymi różnego rodzaju mierniki, kamerę termowizyjną, lokalizator uszkodzeń, transformatory, analizator systemów fotowoltaicznych, stację transformatorową kontenerową, słup ekspozycyjny, panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową i wiele innego sprzętu).

Wyposażenie pracowni pozwala kształcić młodzież na europejskim poziomie, a w przyszłości zapewnić “fach w ręku”, który pozwoli na dobrze płatną pracę.

Celem realizacji projektu wspartego ze środków Unii Europejskiej jest wyrównanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszeniu dostępu do edukacji.