POWIAT SIEMIATYCKI PRZECIWKO LIKWIDACJI WYDZIAŁÓW SĄDU W SIEMIATYCZACH!

Zarząd Powiatu w Siemiatyczach jako pierwszy w regionie głośno protestuje wobec koncepcjom kasacji Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych, a być może docelowo również Wydziału Karnego w Siemiatyczach wchodzących w skład Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Docierają do nas sygnały o zamiarach przeniesienia poszczególnych wydziałów do sąsiedniego Bielska Podlaskiego. Jednoznaczne stanowisko Zarządu Powiatu Siemiatyckiego w tej sprawie zostało skierowane do Ministra Sprawiedliwości.