W BACIKACH ŚREDNICH NIE ZABRAKNIE TLENU MEDYCZNEGO! WKRÓTCE POWSTANIE NOWA INSTALACJA W ZOL-U I ZPO!

W dwóch budynkach w Bacikach Średnich, należących do SP ZOZ Siemiatycze jeszcze w tym roku powstanie nowa instalacja tlenowa, z której skorzystają chorzy z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz osoby starsze z Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego. Inwestycja, której koszt przekroczy ponad 100 tys. złotych będzie możliwa dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, o którą zabiegał Starosta Marek Bobel. Realizowany kolejny projekt jest efektem ścisłej i dobrej współpracy powiatu z Zarządem Województwa. Nowa instalacja poprawi sytuację leczonych tu chorych.

 

W ZOL-u i ZPO przebywa kilkadziesiąt osób (dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze) z różnymi chorobami: układu oddechowego, pokarmowego, krążenia, nerwowego, moczowego, wadami narządu słuchu i wzroku, z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz innymi schorzeniami.