Leśnictwo

odnośnik do zakładki Leśnictwo
  • Nadzór nad lasami prywatnymi, tel: (85) 65 66 536, e-mail: las@siemiatycze.pl
  • Ochrona środowiska,  tel: (85) 65 66 536, e-mail: daniel.wojas@siemiatycze.pl

Wzory dokumentów tutaj: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/4d589141b2d/4d589141b2d.html

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  • opłata za wydanie karty wędkarskiej,
  • opłata za dzienniki budowy,
  • opłata za udzielenie informacji o ochronie środowiska

>➡️ Powyższe opłaty należy uiszczać na konto bankowe nr:
26 1240 5211 1111 0010 5808 9900


Organizacja nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (LASACH PRYWATNYCH)
sprawowanego w 2022 roku na terenie Powiatu Siemiatyckiego

Obwód nadzorczy /leśnictwo

Prowadzący nadzór

wsie wchodzące w skład obwodu /leśnictwa

Drohiczyn

Joanna Kutyna

tel. 690-879-497

Miasto i Gmina Drohiczyn

Dziadkowice

Adrianna Kozłowska

tel. 661-226-999

Gmina Dziadkowice wsie: Brzeziny Janowięta, Brzeziny Niedźwiadki, Dziadkowice, Hornowo, Hornowszczyzna, Jasienówka, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malewice, Malinowo, Osmola, Wojeniec, Zaręby, Żurobice

Mielnik

Tomasz Raczyński

tel. 601-903-885

Gmina Mielnik

Milejczyce

Paweł Grzyb

tel. 516-839-506

Gmina Milejczyce

Nurzec Stacja

Jarosław Kobus

tel. 601-552-410

Gmina Nurzec Stacja

Siemiatycze

Jarosław Kobus

tel. 601-552-410

Miasto Siemiatycze i Gmina Siemiatycze

Grodzisk

Tadeusz Ćwiek

tel. 661-303-068

Karol Łopaciuk

tel. 661-303-062

Gmina Grodzisk

Dziadkowice

Tadeusz Ćwiek

tel. 661-303-068

Karol Łopaciuk

tel. 661-303-062

Gmina Dziadkowice: Smolugi, Dołubowo, Zaminowo

Perlejewo

Krzysztof Cieśluk

tel. 661-303-084

Gmina Perlejewo

 

Szczegółowy wykaz telefonów w starostwie