Łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanych

Łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanych

Podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych – ustaw weszła w życie 19 września 2020 r. Celem tych zmian jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Bardzo ważna zmiana dotyczy co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła znaczne ułatwienia w legalizacji takich obiektów.

Budowle wzniesione bez pozwoleń co najmniej 20 lat temu mogą zostać bezpłatnie zalegalizowane w uproszczonej procedurze, o ile do 19 września 2020 r. nie wydano nakazu rozbiórki. Wcześniej trzeba było zapłacić wysoką opłatę legalizacyjną. W sprawie legalizacji właściciel lub zarządca takiej samowoli powinien zgłosić się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Decyzja inspektora będzie wystarczająca, po jej otrzymaniu nie trzeba już ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Więcej na ten temat:  tutaj

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
tel. 85/ 656 65 34, 85/ 656 65 32