NOWY INWESTOR W PODSTREFIE EKONOMICZNEJ CZARTAJEW – OTRZYMA WSPARCIE FINANSOWE!

Dziś Starosta Marek Bobel i Członek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz dokonali podpisania aktu notarialnego, na mocy którego Powiat Siemiatycki zbył nieruchomość niezabudowaną na obszarze Podstrefy Ekonomicznej Czartajewie – gm. Siemiatycze, wchodzjacej w skład Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. SA. Nabywcą nieruchomości jest “VECTOR Jan Pućko z Siemiatycz”. Jest to kolejny inwestor w podstrefie.
W grudniu Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA zadecydował o wsparciu finansowym dla mikroprzedsiębiorcy “VECTOR Jan Pućko” z Siemiatycz.

Nowa inwestycja, mająca na celu zwiększenie mocy produkcyjnej zakładu, będzie obejmowała zakup działki w Czartajewie (powiat siemiatycki) i budowę hali montażowej z magazynem oraz zapleczem administracyjno-biurowym. W nowym zakładzie realizowane będą m.in.: prace projektowe, montaż zaprojektowanych szaf sterowniczych.
W związku z inwestycją przedsiębiorca poniesie co najmniej 1 257 000 zł kosztów kwalifikowanych oraz zwiększy zatrudnienie o 1 nowego pracownika i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 8 pracowników przez okres trzech lat.
Zakład Zastosowań Automatyki Vektor Jan Pućko został założony w 1995 roku i zajmuje się głównie automatyzacją procesów w branży przemysłowej.
Inwestorowi firmie “VECTOR Jan Pućko” z Siemiatycz gratulujemy wyboru miejsca na inwestycję, życzmy dalszego rozwoju i sukcesów biznesowych.