Kolejne respiratory i kardiomonitory trafiły do siemiatyckiego szpitala!

Dzięki staraniom Starosty Marka Bobla i Andrzeja Szewczuka Dyrektora SP ZOZ Siemiatycze do siemiatyckiego szpitala dotarło kilkanaście nowoczesnych kardiomonitorów, 2 respiratory, laryngoskopy i inny sprzęt medyczny o wartości blisko 720 tys. złotych. Urządzenia pochodzą z rządowej Agencji Rezerw Materiałowych.

Zdjęcie przedstawia nowej kardiomonitory i respiratory w siemiatyckim szpitalu
Zdjęcie przedstawia nowej kardiomonitory i respiratory w siemiatyckim szpitalu

Wojewoda Podlaski zgodnie ze zgłaszanym przez placówkę zapotrzebowaniem systematycznie przekazuje do siemiatyckiego szpitala sprzęt, wyposażenie medyczne i środki ochrony osobistej niezbędne do pracy w warunkach pandemii.

Zdjęcie przedstawia nowy laryngoskop dostarczony do siemiatyckiego szpitala
Zdjęcie przedstawia nowy laryngoskop dostarczony do siemiatyckiego szpitala

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego i Dyrekcja SP ZOZ Siemiatycze pragną serdecznie podziękować Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu za przekazany asortyment i dotychczasową owocną współpracę na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu siemiatyckiego.

Zdjęcie przedstawia nowej kardiomonitory i respiratory w siemiatyckim szpitalu
Zdjęcie przedstawia nowej kardiomonitory i respiratory w siemiatyckim szpitalu