Ostrożańskie technikum w czołówce najlepszych w województwie!

W rankingu techników woj. podlaskiego przeprowadzonego przez miesięcznik ,, PERSPEKTYWY” – Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach uplasowała się w dziesiątce najlepszych techników województwa podlaskiego. Gratulujemy!

Skąd te sukcesy?Uczestniczymy w projektach i programach z funduszy Unii Europejskiej, doposażamy pracownie zawodowe, prowadzimy dodatkowe zajęcia oraz stawiamy na rozwój kompetencji nie tylko naszych uczniów, ale także kadry pedagogicznej. Rozwój szkoły nie byłby możliwy, bez realnego wsparcia ze strony organu założycielskiego, czyli Powiatu Siemiatyckiego, za co z całego serca dziękuję – wyjaśnia dyrektor szkoły Jan Kobus.  – Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w przyszłym roku awansujemy w rankingu wojewódzkim o kilka oczek.

Zdjęcie przedstawia ranking miesięcznika Perspektywy - w kategorii technika woj. podlaskiego
Zdjęcie przedstawia ranking miesięcznika Perspektywy – w kategorii technika województwa podlaskiego

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Kryteria i ich wagi procentowe Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2021:

•    sukcesy w olimpiadach 20%
•    matura – przedmioty obowiązkowe 20%
•    matura – przedmioty dodatkowe 30%
•    wyniki egzaminów zawodowych 30%

W rankingach wojewódzkich, zostały uwzględnione technika, których wskaźnik rankingowy w 2021 roku wyniósł minimum 25 proc.