Pamiętamy o 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej – Chwała Bohaterom!

W każdą rocznicę Bitwy Siemiatyckiej (6-7 lutego 1863 roku), która była jedną z największych potyczek Powstania Styczniowego oddajemy hołd naszym przodkom.  Pamięć o tamtych wydarzeniach jest naszym obowiązkiem, ale i źródłem dumy z ludzi, którzy podjęli nierówną walkę o niepodległość .

Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej na cmentarzu przy ulicy Powstanie Styczniowego w Siemiatyczach
Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej – na cmentarzu przy ulicy Powstania Styczniowego w Siemiatyczach

To już 158 lat od wybuchu Bitwy Siemiatyckiej w ramach Powstania Styczniowego – największego zrywu niepodległościowego w dziewiętnastym stuleciu historii Polski.

Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej -na cmentarzu przy ulicy Powstanie Styczniowego w Siemiatyczach
Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej – na cmentarzu przy ulicy Powstania Styczniowego w Siemiatyczach

Pamięć o bohaterach wspólnie uczcili przedstawiciele władz samorządowych powiatu siemiatyckiego oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Siemiatycz, którzy dziś (7 lutego) zebrali się na cmentarzu przy ulicy Powstania Styczniowego, gdzie obok kaplicy św. Anny znajduje się pomnik poświęcony Powstańcom walczącym za wolność Ojczyzny w 1863 roku.  Złożenie kwiatów poprzedziła  wspólna modlitwa, której przewodniczył ksiądz prałat Jerzy Cudny – proboszcz  parafii WNMP.

Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej -na cmentarzu przy ulicy Powstanie Styczniowego w Siemiatyczach
Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej – na cmentarzu przy ulicy Powstania Styczniowego w Siemiatyczach

W imieniu wszystkich Mieszkańców Powiatu kwiaty pod pomnikiem w hołdzie powstańcom złożyli: Starosta Marek  Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Obrycki, Członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego: Krzysztof Andruszkiewicz i Jan Markiewicz oraz radny Paweł Kowalczyk. Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz reprezentowali: Zbigniew Radomski, Zbigniew Tymiński, Henryk Fic, Stanisław Fleks, Andrzej Miazio, Jan Szeweluk, Włodzimierz Brzozowski.

Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej -na cmentarzu przy ulicy Powstanie Styczniowego w Siemiatyczach
Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej – na cmentarzu przy ulicy Powstania Styczniowego w Siemiatyczach
Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej -na cmentarzu przy ulicy Powstanie Styczniowego w Siemiatyczach
Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej – na cmentarzu przy ulicy Powstania Styczniowego w Siemiatyczach

Z cmentarza, który był świadkiem zaciętej bitwy sprzed 158lat zebrani udali się pod Obelisk Niepodległości przy ulicy Legionów Piłsudskiego. Tutaj symbolicznie zapalono znicze.

Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej -przy Obelisku Niepodległościowym znajdującym się przy siemiatyckim starostwie
Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej – przy Obelisku Niepodległościowym znajdującym się przy siemiatyckim starostwie

Niedaleko miejsca, gdzie wznosi się obelisk mieścił się dawny Pałac Księżnej Anny Jabłonowskiej, który w trakcie powstania był miejscem dowodzenia oraz magazynem broni. Właśnie tutaj po bitwie wojska rosyjskie żywcem spaliły Powstańców.

Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej -przy Obelisku Niepodległościowym znajdującym się przy siemiatyckim starostwie
Zdjęcie przedstawia obchody 158 rocznicy Bitwy Siemiatyckiej – przy Obelisku Niepodległościowym znajdującym się przy siemiatyckim starostwie

Bitwa Siemiatycka to największa bitwa Powstania Styczniowego, stoczona 6 i 7 lutego 1863 roku między rosyjskimi oddziałami gen. Maniukina, a polskimi oddziałami powstańców płk. Walentego Lewandowskiego, Romana Rogińskiego i płk. Władysława Cichorskiego „Zameczka”.

Zdjęcie przedstawia Pomnik poświęcony siemiatyckim Powstąńcom Styczniowym z 1863 roku - w tle drewniana kaplica Św. Anny
Zdjęcie przedstawia pomnik poświęcony siemiatyckim Powstańcom Styczniowym z 1863 roku – w tle drewniana kaplica Św. Anny

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczął się największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar poprzez liczne represje, zesłania, a także kary śmierci. Mimo nasilenia aktywnej rusyfikacji po jego zakończeniu, Powstanie bardzo silnie wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.


Podczas walk w powstaniu doszło do 1 200 bitew i potyczek walczyło w nich ponad 150 tysięcy powstańców. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. Polaków za udział w nim spotkały wielkie represje. Wielu powstańców stracono, skazywano ludzi na zesłanie, odbierano miastom prawa miejskie, zlikwidowano autonomię królestwa Polskiego, konfiskowano majątki i nasilono rusyfikację.

zdjęcie przedstawia tablicę znajdująca się na pomniku poświęcony siemiatyckim Powstąńcom Styczniowym z 1863 roku
Zdjęcie przedstawia tablicę znajdująca się na pomniku poświęconym siemiatyckim Powstańcom Styczniowym z 1863 roku

W II RP powstańcy styczniowi cieszyli się wyjątkowym szacunkiem. Na mocy rozkazu z 1919 roku zostali wcieleni w szeregi Wojska Polskiego. Byli uprawnieni do noszenia mundurów, honory byli zobowiązani oddawać im wszyscy żołnierze, nie wyłączając generałów. Zostali odznaczeni orderem wojennym Virtuti Militari i otrzymywali stałe, roczne,  gratyfikacje pieniężne. Ostatni uczestnik powstania styczniowego zmarł w 1946 roku.

Obelisk Niepodległościowy z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdujący się przy siemiatyckim starostwie
Obelisk Niepodległościowy z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdujący się przy siemiatyckim starostwie