Siemiatyckie liceum – “Brązową Szkołą 2021”

Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Siemiatyczach
“BRĄZOWA SZKOŁA 2021”
według Rankingu “Perspektyw”

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Siemiatyczach po raz kolejny w Rankingu Perspektyw zajęło wysokie, 24 miejsce w województwie podlaskim (na ponad 150 liceów w woj.) W wysoką pozycję rankingową wpisane są olimpiady, konkursy, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. Ranking Perspektyw to źródło wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron oraz wyników na tle konkurencji.

Zdjęcie przedstawia: napis LO Siemiatycze "Brązową Szkołą 2021" w rankingu miesięcznika "Perspektywy", logotyp konkursu miesięcznika "Perspektywy" w tle budynek LO Siemiatycze
Zdjęcie przedstawia: napis LO Siemiatycze “Brązową Szkołą 2021” w rankingu miesięcznika “Perspektywy”, logotyp konkursu miesięcznika “Perspektywy” w tle budynek LO Siemiatycze

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych (30%), jak i dodatkowych (45%). W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach (25%) daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły. Należy również pamiętać, że pozycja rankingowa jest też efektem współpracy całego grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

Całej szkolnej społeczności, uczniom, olimpijczykom, maturzystom za ich pracę – dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Zaś wszystkich zdolnych, ambitnych i kreatywnych uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy stoją przed wyborem dobrej szkoły, w której warto się uczyć – zapraszamy do nas, do Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach.
Tabela rankingu miesięczniak "Perspektywy"
Tabela rankingu miesięcznika “Perspektywy”