Powiat Siemiatycki – pamięta o Żołnierzach Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W obchody święta aktywnie włączyło się Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

Delegacja Powiatu Siemiatyckiego wraz z Burmistrzem Wojciechem Borzymem przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Drohiczynie
Delegacja Powiatu Siemiatyckiego wraz z Burmistrzem Wojciechem Borzymem przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Drohiczynie

Dzisiaj przedstawiciele Powiatu Siemiatyckiego oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” w miejscach pamięci. Tuż po godzinie 8.30 spod siemiatyckiego starostwa w symboliczny, patriotyczny rajd pamięci wyruszyli: Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Obrycki, członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz i Jan Markiewicz oraz radni: Paweł Kowalczyk, Jerzy Szawkało.

Rajd wiódł szlakiem miejsc związanych z polskimi żołnierzami, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny.

Drohiczyn - pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym
Drohiczyn – pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym

Pierwszym przystankiem był Drohiczyn – tutaj na cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony podporucznikowi Teodorowi Śmiałowskiemu i jego podkomendnym. Na jego płycie wykuto napis: PAMIĘCI BOHATERSKICH ŻOŁNIERZY OBWODU ARMII KRAJOWEJ BIELSK PODLASKI PPOR. TEODORA ŚMIAŁOWSKIEGO “SZUMNEGO”, ZDZISŁAWA JABŁOŃSKIEGO “PIRATA”, NN “JESIONA” i KAZIMIERZA NN, POLEGŁYCH 25 VII 1945 R. W WALCE Z KOMUNISTAMI ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI, WIARĘ KATOLICKĄ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA”. Kwiaty wspólnie z całą delegacją Powiatu złożył gospodarz miasta – Burmistrz Wojciech Borzym.

Delegacja Powiatu Siemiatyckiego i z Gminy Perlejewo przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Perlejewie
Delegacja Powiatu Siemiatyckiego i z Gminy Perlejewo przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Perlejewie

Kolejnym przystankiem było Perlejewo – tutaj na cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, którzy zginęli 18 sierpnia 1945 roku w Miodusach Pokrzywnych w zwycięskim boju z grupą operacyjną NKWD, LWP i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Delegacja Powiatu Siemiatyckiego i z Gminy Perlejewo przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Perlejewie
Delegacja Powiatu Siemiatyckiego i z Gminy Perlejewo przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Perlejewie

Do delegacji powiatu dołączył Wójt Gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki wraz z mieszkańcami, proboszcz miejscowej parafii ksiądz Krzysztof Janowic oraz radna powiatu siemiatyckiego Bożena Bujno. Wizyta na cmentarzu była dla wszystkich chwilą refleksji, modlitwy i zadumy. Temu wszystkiemu towarzyszył nastrój powagi oraz pamięci dla tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

Perlejewo - pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym
Perlejewo – pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym

Ostatnim patriotycznym przystankiem były Czaje – tutaj przy miejscowym kościele znajduje się pomnik poświęcony kapitanowi Władysławowi Łukasiukowi ps. “Młot” – ostatniemu dowódcy 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, który 27 VI 1949 roku zginął tragicznie w w Czajach Wólce. Jak zawarto na płycie pomniku “Prowadził partyzantów Podlasia do boju z komunistami za Niepodległość Polski, wiarę katolicką i wolność człowieka”. Delegacja powiatu złożyła kwiaty i zapalono znicze.

Delegacja Powiatu Siemiatyckiego przy pomniku poświęconym kapitanowi Władysławowi Łukasiukowi ps. “Młot” w Czajach
Delegacja Powiatu Siemiatyckiego przy pomniku poświęconym kapitanowi Władysławowi Łukasiukowi ps. “Młot” w Czajach

Zachęcamy również Państwa do upamiętnienia żołnierzy niepodległościowego podziemia, w miarę możliwości zapalenia zniczy i odmówienie krótkiej modlitwy za dusze zmarłych.

Podstawowe informacje o Żołnierzach Wyklętych

Z kim walczyli?

Żołnierzami Wyklętymi nazywamy antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, który stawił zbrojny opór sowietyzacji Polski pod koniec II wojny światowej oraz po zakończeniu konfliktu (apogeum walk przypada na lata 1944 – 1947). Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120 – 180 tys. osób. Żołnierze Wyklęci walczyli z bezpieką polską i sowiecką (NKWD, Smiersz) oraz wojskami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dlaczego wyklęci?

Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 roku. Stanowi ono bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym dowódca jednostki wojskowej zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na mężu kobiety napisał o nim: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Żołnierze Wyklęci nazywani są również „żołnierzami drugiej konspiracji” lub „żołnierzami niezłomnymi”.

Dlaczego 1 marca?

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony 3 lutego 2011. Na dzień celebracji święta wybrano 1 marca, nawiązując tym samym do daty wykonania wyroku śmierci (1.03.1951) na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – ostatnich ogólnopolskich koordynatorach „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

https://www.prezydent.pl/kancelaria/zolnierze-wykleci/kim-byli-zolnierze-wykleci/

Czaje - pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym
Czaje – pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym
Delegacja Powiatu Siemiatyckiego i z Gminy Perlejewo przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Perlejewie
Delegacja Powiatu Siemiatyckiego i z Gminy Perlejewo przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Perlejewie

 

Tablica pomnika poświęconego Żołnierzom Wyklętym w Drohiczynie
Tablica pomnika poświęconego Żołnierzom Wyklętym w Drohiczynie
Drohiczyn - pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym
Drohiczyn – pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym
Perlejewo - pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym
Perlejewo – pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym