Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie skorzystają z kursu na uprawnienia elektryczne do 1kV

grafika szkolenia elektryczne zst czartajew

Uczniowie klas III uczących się na kierunku technik elektryk w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie mają możliwość zdobycia uprawnień w zakresie – Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Popularnie nazywane uprawnieniami SEP, natomiast nie do końca jest to poprawna nazwa. Zdobycie uprawnień jest związane ze zdaniem egzaminu przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich, co będzie miało miejsce jeszcze w marcu w szkole. Świadectwa kwalifikacyjne E w Grupie elektrycznej G1 mają okres ważności 5 lat.

Co oznacza skrót SEP?
Skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to jedno z wielu Stowarzyszeń, które w Polsce może egzaminować i nadawać zaświadczenia kwalifikacyjne w ramach uprawnień energetycznych, do których należą właśnie uprawnienia elektryczne.
Co oznacza skrót G1?
G1 – to nic innego jak Grupa 1 – tak określa się uprawnienia elektryczne
Kto może przystąpić do egzaminu?
Trzeba być osobą pełnoletnią i mieć minimum podstawowe wykształcenie.
Uprawnienia SEP są niejednokrotnie niezbędnymi wymaganiami w procesie rekrutacji, są szansą na objęcie konkretnego stanowiska czy zdobycie awansu w branży elektrycznej. Wiele firm poszukujących pracowników na stanowisko związane z elektryką, oczekuje właśnie takich udokumentowanych umiejętności z zakresu SEP. Uprawnienia te są potrzebne zarówno do podjęcia zatrudnienia, jak i przydają się w codziennym życiu. Warto bowiem wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z drobnymi usterkami elektrycznymi w domu. Rynek pracy dla elektryków jest ogromny, a dobrym rozwiązaniem jest poszerzenie swoich kwalifikacji o uprawnienia SEP.

Uprawnienia SEP nadawane są dla 2 rodzajów wykonywanych prac – może to być eksploatacja lub dozór. Otrzymały one oznaczenia:
E – eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych;
D – dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych.

RODZAJ I ZAKRES WNIOSKOWANYCH UPRAWNIEŃ Z GRUPY 1
(zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.)