Ryngraf z podziękowaniami dla starosty – bardzo dobra współpraca WKU i powiatu

Pamiątkowy ryngraf za pomoc w organizacji Wojskowego Centrum Rekrutacji i inne wspólne działania przekazał na ręce Starosty Siemiatyckiego Marka Bobla – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku Podlaskim ppłk Mirosław Dąbrowski.

Dziękuję za pomoc w organizacji Wojskowego Centrum Rekrutacji, które w ubiegłym roku rozpoczęło swoją działalność w siemiatyckim starostwie. Bez pomocy państwa, bez życzliwości osób, które szanują wojsko i hasła takie jak Bóg Honor Ojczyzna nie są im obce, nie mógłbym zorganizować takiego centrum na tak wysokim poziomie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc, szczególnie chciałbym podziękować Staroście Siemiatyckiemu i wyróżnić go pamiątkowym ryngrafem. Wszystkiego dobrego panie Starosto – mówił podczas sesji rady powiatu siemiatyckiego ppłk Mirosław Dąbrowski. 

Starosta Marek Bobel podziękował za tak zaszczytne wyróżnienie i zapowiedział iż dalsza współpraca samorządu powiatowego i wojska będzie nadal kontynuowana i rozwijana – dla dobra lokalnej społeczności i Rzeczpospolitej.