Siemiatycki szpital pozyskał nowoczesne urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Siemiatycki szpital powiatowy pozyskał dwa urządzenia Defibtech ARM (amerykańskiej produkcji), służące do automatycznej kompresji klatki piersiowej w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Mechaniczna precyzja pozwala na skuteczne prowadzenie resuscytacji, włączając w to trudniejsze przypadki reanimacji o długim czasie trwania lub przeprowadzanej w trakcie transportu pacjenta do szpitala. Wartość otrzymanej aparatury ponad 90 tys. złotych.

Urządzenie zakłada się je na klatkę piersiową poszkodowanego, a po ustawieniu parametrów przyrząd samoczynnie wykonuje uciski klatki piersiowej. Dzięki temu ratownicy są zwolnieni z tej czynności i mogą zająć się pozostałymi elementami resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nowy sprzęt pochodzi z Agencji Rezerw Strategicznych i będzie wykorzystywany w siemiatyckim szpitalu oraz w transporcie międzyszpitalnym.

prezentacja nowej aparatury do automatycznej kompresji klatki piersiowej

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji wskazują, że ratownicy medyczni podczas reanimacji pacjenta powinni się zmieniać co dwie minuty, by uciskanie klatki piersiowej było najbardziej efektywne. W sytuacji, gdy resuscytacja trwa długo, ratownik nie jest w stanie cały czas generować takiego samego ucisku. A urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej już tak. Wystarczy je odpowiednio ustawić.

prezentacja nowej aparatury do automatycznej kompresji klatki piersiowej

Urządzenie Defibtech ARM:

  • zapewnia najwyższą skuteczność i jakość kompresji klatki piersiowej,
  • gwarantuje stuprocentową powtarzalność, bez spadków na jakości kompresji,
  • jest prosty w użyciu i sterowaniu – by z niego skorzystać, nie trzeba uczyć się skomplikowanej obsługi,
  • jego akumulator zapewnia godzinę pracy,
  • jest zaprojektowany do wykonywania ucisków o charakterystyce zgodnej z wytycznymi ERC, czyli: na głębokość 5-6 cm i z częstotliwością 100-120 ucisków na minutę,
  • ma kilka trybów działania, które można zmieniać bez przerywania kompresji,

Skuteczna akcja resuscytacyjna wymaga prowadzenia wielu czynności jednocześnie i zaangażowania minimum dwóch, a optymalnie przynajmniej trzech: jednej do wykonywania ucisków klatki piersiowej, drugiej do prowadzenia mechanicznej wentylacji, a trzeciej do obsługi defibrylatora. A to i tak mało, bo nieraz dochodzą do tego jeszcze inne czynności, na przykład konieczność założenia opatrunków, reagowania na zagrożenia, obserwacja okolic miejsca zdarzenia itd.