Zawiadomienie odnośnie scalenia gruntów obiektu “Osmola i inne”

Zgodnie z art. 28, art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. ze zm.) Starosta Siemiatycki zwołuje zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne” w skład którego wchodzą obręby geodezyjne: Osmola, Kąty, Hornowo, Hornowszczyzna, Malewice, część obrębu Jasienówka gm. Dziadkowice, powiat siemiatycki oraz część obrębu Wygonowo gm. Boćki, powiat bielski.

Zebranie odbędzie się w dniu 30.03.2021 r.

w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury we wsi Kąty

o godz. 10:00 dla ściśle określonej liczy uczestników

(do 5 osób w pomieszczeniu)

z możliwością wysłuchania zdalnego

(link: https://sesje.live/katalog/podlaskie/2010000-siemiatycki/0/0 )

oraz przed lokalem Gminnego Ośrodka Kultury we wsi Kąty.

Celem zebrania jest odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne”, wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów oraz rozwiązanie rady uczestników scalenia.

Z uwagi na bardzo ważny charakter spraw obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

Podczas zebrania ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 każdą osobę uczestniczącą w zebraniu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk oraz zachowanie bezpiecznej co najmniej 1,5 m odległości od pozostałych uczestników zebrania.

STAROSTA
mgr Marek Bobel

Do pobrania: Zawiadomienie decyzja Osmola