Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

grafika otwarty konkurs ofert kultura fizyczna powiat siemiatycki

grafika otwarty konkurs ofert kultura fizyczna powiat siemiatycki

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2021 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

DO POBRANIA:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Uchwała_o konkursie

Wzór_oferty

Wzór_sprawozdania

Wzór_umowy

Wersja dla osób niedowidzących dostępna na BIP pod adresem http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/857cdddb7e1/