Ponad 14,7 miliona złotych rządowego wsparcia na przebudowę kolejnych dróg w Powiecie Siemiatyckim!

Powiat Siemiatycki Powiat Siemiatycki otrzymał na przebudowę 4 powiatowych dróg ponad 14,7 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziś została opublikowana lista inwestycji, które otrzymają rządowe wsparcie z budżetu państwa. Pozyskana kwota dotacji pozwoli na przebudowę ponad 15 km dróg.

Powiat Siemiatycki będzie realizował inwestycje w partnerstwie z gminami: Miastem Siemiatycze, Gminą Siemiatycze, Gminą Grodzisk i Gminą Perlejewo.

– Cieszę się, że Powiat Siemiatycki otrzymał tak duży zastrzyk pieniędzy. Dzięki tym środkom wspólnie z samorządami gminnymi zrealizujemy 4 ważne inwestycje drogowe.  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to realne i bardzo duże wsparcie dla naszych małych ojczyzn. Myślę, że poprawa infrastruktury drogowej jest dla nas samorządowców i mieszkańców jednym z najważniejszych zadań – mówi Starosta Siemiatycki Marek Bobel. Serdecznie dziękuję wszystkim twórcom i realizatorom tego programu.

Dofinansowanie otrzymały następujące powiatowe inwestycje:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach – długość odcinka 3,2 km – dofinansowanie 5 mln 256 tys. złotych, realizacja w latach 2021 – 2022;
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu – długość odcinka 4,5 km dofinansowanie 5 mln 808 tys. złotych, realizacja w 2021 – 2022;
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży – długość odcinka 3,2 km, dofinansowanie 2 mln 257 tys. złotych, realizacja w 2021 roku;
  • Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk – długość odcinka 4,15 km, dofinansowanie 1 mln 428 tys. złotych, realizacja w 2021 roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

RFRD –  program, który zmienia oblicze polskich dróg

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do województwa podlaskiego do tej pory trafiło ponad 711 mln zł.

Cieszę się, że mimo tego trudnego okresu pandemii, polski rząd z determinacją chce wspierać samorządy powiatowe, gminne w realizacji swoich potrzeb infrastrukturalnych w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji drógmówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.