Umowa z MON na dofinansowanie budowy strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim podpisana!

Umowę na budowę strzelnicy w powiecie siemiatyckim podpisał w imieniu Ministra Obrony Narodowej dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak oraz Starosta Siemiatycki Marek Bobel. Uroczystość z udziałem Wiceministra MON Wojciecha Skurkiewicza miała miejsce w miejscowości Lipiny w powiecie przysuskim, gdzie oddano do użytku nowo wybudowaną strzelnicę.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne to budowa: strzelnicy cywilno-sportowej z możliwością wykonywania strzelań na 100 m z infrastrukturą techniczną towarzyszącą obsłudze strzelnicy, w tym: pomieszczenia administracyjno-biurowe, magazyn, wiata na szkolenia, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną, plac utwardzony, parkingi, ogrodzenie, wyposażenie. Strzelnica przeznaczona będzie do ćwiczeń, sportowych, szkolnych i wojskowych oraz myśliwskich. Aktualnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę powiatowej inwestycji.

Celem konkursu ofert „Strzelnica w powiecie” jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami infrastrukturalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego uczniom klas mundurowych, aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzom z wykorzystaniem strzelnic będących poza zasobami SZRP.

https://warszawa.tvp.pl/53420713/mon-dofinansuje-budowe-strzelnic-na-mazowszu

 

.