Ponownie jesteśmy wśród najlepszych powiatów w Polsce. Powiat Siemiatycki w dobrej kondycji finansowej!

Powiat Siemiatycki znalazł się w ekskluzywnym gronie – plasując się na trzecim miejscu w Polsce (w grupie powiaty) w ogólnopolskim rankingu „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii -nadwyżka operacyjna netto” opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Nadwyżka operacyjna w budżecie samorządowym to nic innego jak dodatnia różnica pomiędzy bieżącymi dochodami a bieżącymi wydatkami.  Ranking został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu Warszawskiego. Zawiera zestawienie samorządów w siedmiu kategoriach: województwa, powiaty, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, inne miasta oraz gminy wiejskie. To duże wyróżnienie, zwłaszcza iż rankingi opracowywane przez “Wspólnotę” uchodzą za najbardziej obiektywne i prestiżowe zestawienia tego rodzaju w kraju.

Należy podkreślić iż Powiat Siemiatycki w latach 2017-2020 ze źródeł zewnętrznych pozyskał ponad 74 miliony złotych, które przeznaczono na realizację szeregu inwestycji.

  • 2017 rok – 11.660.025,78 zł (23,24% wykonanych dochodów ogółem),

  • 2018 rok – 24.437.887,45 zł (31,50%),

  • 2019 rok – 22.262.214,09 zł (34,77%),

  • 2020 rok – 15.830.231,34 (26,26%).

Rozsądne konstruowanie budżetu i stały monitoring powiatowych finansów od lat pozwalają  Powiatowi Siemiatyckiemu wypełniać wachlarz zadań nałożonych na samorząd, a jednocześnie dbać o zaspokojenie potrzeb mieszkańców i niezakłóconą realizację kolejnych ważnych inwestycji.

 Jaka jest geneza tak dobrych wyników, osiągniętych w niełatwych przecież dla wszystkich samorządów czasach pandemii?

Realizacja planów i działań prorozwojowych odbywa się przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków z funduszy unijnych, funduszy celowych, dotacji celowych z budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych. A także przy współpracy z samorządami gminnymi, które wspierają szczególnie inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. W latach 2017–2020 powiat pozyskał ze źródeł zewnętrznych ponad 74 mln zł, co w poszczególnych latach stanowiło od 23 do 35 proc. wszystkich dochodów – podkreśla Starosta Marek Bobel. Powiat nie zwalnia tempa i pomimo pandemii zrealizuje inwestycje za grube miliony złotych, aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Powiat Siemiatycki ma powody do radości. Po raz kolejny jest w czołówce ogólnopolskiego rankingu.