Poseł Jarosław Zieliński nagrodził ucznia ZST Czartajew

Dziś w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński wręczył Erykowi Obniskiemu – uczniowi miejscowego Technikum Elektrycznego dyplom oraz nagrody za zajęcie II miejsca w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej”. W uroczystości brał udział Starosta Marek Bobel, rodzice ucznia, dyrekcja szkoły i nauczyciele.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy i tradycji, a nie uprzedzeń i emocji. Jego zadaniem jest również poznawanie przez młodych ludzi ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski, jak również zachęcenie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wysiłków w celu zrozumienia istoty procesów historycznych.

Przyszłość można budować tylko w oparciu o prawdę. W przypadku ludobójstwa w Katyniu walka o nią trwała wiele dziesiątków lat. Mimo upływu lat wciąż nie znamy miejsca spoczynku ofiar oraz wszystkich okoliczności Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Fundamentem wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej musi być prawda o Katyniu i innych zbrodniach popełnionych na Polakach.

Należy do nich m.in. Obława Augustowska – masowa zbrodnia dokonana w warunkach obowiązującego pokoju po zakończeniu II wojny światowej. Musi się też nim stać prawda o Smoleńsku. Poszukiwaniu i uświadamianiu prawdy o tych wydarzeniach służy Konkurs „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu był Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.

Starosta Marek Bobel pogratulował uczniowi imponującego wyniku, życzył dalszych sukcesów i podziękował za godne reprezentowanie powiatu siemiatyckiego. Przekazał też Erykowi Obniskiemu upominek książkowy w postaci “Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956”.