Telewizja Narew o kolejnych inwestycjach w siemiatyckim szpitalu powiatowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach otrzyma blisko 6 mln złotych dotacji unijnej na poprawę jakości usług medycznych w leczeniu schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Podlaskiego.

Projekt złożony jest z dwóch komponentów inwestycyjnych. Pierwszy z nich to wykonanie prac budowlanych obejmujących przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizatorni oraz istniejącej kuchni na potrzeby utworzenia Oddziału Ortopedycznego.

Drugi komponent inwestycyjny to zakup niezbędnego wyposażenia oraz zakup rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczeń szpitalnych na potrzeby uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego.

Realizacja inwestycji w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę dostępności do usług zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego schorzeń układu kostno – stawowo – mięśniowego, jak również diagnostyki obrazowej przy użyciu rezonansu magnetycznego.

To nowa jakość usług medycznych nie tylko dla mieszkańców powiatu siemiatyckiego, ale także całego województwa. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2022 roku.

Więcej informacji na stronie:https://www.narew.info/wiadomosci/22488,nowy-oddzial-ortopedyczny-i-pierwszy-rezonans-magnetyczny-w-powiecie-siemiatyckim-video