W Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie powstanie klasa przygotowania wojskowego!

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało zgodę na otworzenie w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie oddziału przygotowania wojskowego. Zajęcia praktyczne z uczniami będzie prowadziła 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku.

Oddział Przygotowania Wojskowego dedykowany jest dla młodzieży, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych R.P. Absolwenci tego kierunku będą korzystać z preferencji przy przyjmowaniu do służby wojskowej zawodowej, w Obronie Terytorialnej, kandydackiej (na wyższych uczelniach wojskowych) oraz w rezerwach osobowych MON.

Starania w Ministerstwie Obrony Narodowej o stworzenie oddziału czynił od kilku miesięcy Starosta Marek Bobel. Minister udzielił właśnie Powiatowi Siemiatyckiemu – jako organowi prowadzącemu szkoły ponadpodstawowe – zezwolenia na utworzenie od 1 września 2021 roku OPW w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie . Wcześniej pozytywne opinie wydały Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku oraz Podlaski Kurator Oświaty. Wkrótce ruszą zapisy chętnych do podjęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego w Czartajewie.


Oddział Przygotowania Wojskowego w Czartajewie będzie jednym z dwudziestu tego typu oddziałów, które w 2021 roku decyzją MON powstaną w Polsce. Zajęcia praktyczne z uczniami będzie prowadziła 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej z Białegostoku.

Ministerstwo oraz organ prowadzący szkołę przyznają na realizację programu szkolenia środki finansowe, m. in. na: zakup umundurowania, niezbędnego sprzętu, dowóz do jednostki patronackiej i inne.