Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność skarbu państwa

STAROSTA SIEMIATYCKI DZIAŁAJĄCY W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /DZ.U. z 2020 r. poz 1990 z późń. zm./ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W NIEMIROWIE GMINA MIELNIK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODLASKIEGO Z DNIA 10 marca 2021 r. NR 23/2021

Do pobrania pełna treść ogłoszenia: PLIK PDF