Ruszyły zgłoszenia do projektu „Nasz Zabytek”

Lokalne zabytki, które wymagają rewaloryzacji można zgłosić do programu pilotażowego Fundacji Most the Most. Do 5 lipca będą przyjmowane zgłoszenia do projektu pod hasłem: „Nasz zabytek”. Następnie uczestnicy konkursu zaproponują, jak zwycięski obiekt może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Na ten cel fundacja przekaże dofinansowanie w wysokości do miliona złotych. Właściciel przeznaczy dotację na rewitalizację i na dostosowanie obiektu do wybranej funkcji społecznej. Do konkursu można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do wojewódzkiego rejestru lub gminnej ewidencji, będące własnością publiczną.
Więcej informacji na stronie: https://mostthemost.pl/