Organizacje pozarządowe mogą liczyć na wsparcie powiatu

Dzisiaj w siedzibie siemiatyckiego starostwa podpisaliśmy umowy z podmiotami, które w tym roku będą realizowały zadania publiczne na terenie naszego powiatu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja zaproponowała łącznie dla 7 różnego rodzaju organizacji kwotę dotacji w wysokości 40 tys. zł.

Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun podczas podpisywania umów, podkreślali bardzo ważną rolę organizacji pozarządowych, które poprzez swoje różnego rodzaju działania aktywnie promują powiat siemiatycki. Podziękowali za codzienną pracę osób, które udzielają się w poszczególnych organizacjach.

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej dotacje otrzymały następujące podmioty:

  1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ,,SPRINTER” Siemiatycze, zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości:  7 000,00 zł.
  2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2021 roku”, dotacja w wysokości:4 000,00 zł.
  3. Katolicki Klub Sportowy ,,Orzeł” Siemiatycze, na zadanie pn. „Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości : 5 500,00 zł.
  4. Miejski Klub Sportowy ,,Cresovia” Siemiatycze, na zadanie pn. ,,Inauguracja piłkarskich rozgrywek ligowych sezonu 2021/2022 dotacja w wysokości: 1 500,00 zł.
  5. Klub Sportowy „CRESA” Siemiatycze, na zadanie pn. „CRESA To My !!! – organizacja czasu wolnego dzieciom”, dotacja w wysokości 7 000,00 zł.

Na realizację zadań publicznych z zakresu  z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 r. dotacje otrzymały następujące podmioty:

  1. Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze, na zadanie pn. „Żołnierzom poległym w okresie II Wojny Światowej, mieszkańcy powiatu Siemiatyckiego”, dotacja w wysokości: 9.500,00 zł.
  2. Stowarzyszenie ,,Podlaski Raj” z Osmoli na zadanie pn. „Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”, dotacja w wysokości: 5.500,00 zł.

Wszystkim organizacjom życzymy pomyślnej realizacji zadań.