Bezpieczne przejścia dla pieszych w Siemiatyczach – projekt Powiatu Siemiatyckiego z dofinansowaniem!

Powiat Siemiatycki stawia na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie inwestycyjne zgłoszone przez Powiat Siemiatycki znalazło się na liście Wojewody Podlaskiego zatwierdzonych do dofinansowania. Wartość inwestycji to ponad 460 tys. złotych – z czego pozyskane dofinansowanie to 370 tys. złotych co stanowi 80% kosztów inwestycji. Powiatowa inwestycja będzie dotyczyła dwóch przejść dla pieszych – ulica 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach.

Pierwsze z przejść, które w tym roku będzie przebudowane znajduje się na ulicy 3 Maja – na wysokości kościoła WNMP w Siemiatyczach. W ramach inwestycji powstanie przejście dla pieszych – typu wyniesionego.

Tego typu przejścia wymuszają na kierowcach zredukowanie prędkości i większą ostrożność. Przejście zostanie dodatkowo doświetlone. Pojawią się również przy przejściu specjalne barierki ochronne.

Barierki chodnikowe są elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego, służącym wydzieleniu ruchu pieszych od jezdni. Głównym ich zadaniem jest ochrona pieszych i zapobieganie możliwości ewentualnego przekraczania przez nich jezdni w miejscach niebezpiecznych, a tym samym niedozwolonych.

Kolejne przejście objęte powiatową inwestycją znajduje się przy ulicy Bartosza Głowackiego – na wysokości Cerkwi pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Tutaj również powstanie przejście dla pieszych – typu wyniesionego. Przejście zostanie dodatkowo doświetlone. Pojawią się również przy przejściu specjalne barierki ochronne.

Wyniesione przejście dla pieszych znacznie poprawiające bezpieczeństwo przechodniów dzięki połączeniu zalet progu zwalniającego i przejścia dla pieszych w jednym. Jest niezwykle dobrze widocznie przez kierowców zarówno w dzień jak i w nocy dzięki zastosowaniu elementów odblaskowych jak i zmusza ich do fizycznego ograniczenia prędkości.

Powiatowa inwestycja zakłada odnowę nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy 3 Maja wraz z podniesieniem i wymianą części krawężników oraz   przełożeniem nawierzchni chodnika.