Podziękowania, gratulacje i awanse podczas Święta Policji w Siemiatyczach

W Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 102 rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Ceremonia rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Siemiatyczach inspektorowi Tomaszowi Wyszkowskiemu przez dowódcę uroczystości.

W wydarzeniu udział wzięli Starosta Siemiatycki Marek Bobel, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach starszy brygadier Jerzy Sitarski oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Mielniku porucznik Piotr Bazyluk.

Podczas święta przyznano akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W siemiatyckiej jednostce nominacje na wyższe stopnie otrzymało 34 funkcjonariuszy. Z czego 3 w korpusie oficerów, 9 w korpusie aspirantów, 21 w korpusie podoficerów oraz 1 w korpusie szeregowych. Przedterminowym awansem wyróżniono 7 funkcjonariuszy.

Starosta Marek Bobel  podziękował wszystkim policjantom za ciężką służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, zapewniając przy tym o dalszej współpracy i wsparciu dla działań siemiatyckiej policji. Pogratulował awansów oraz życzył satysfakcji z dalszej służby.

Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach inspektor Tomasz Wyszkowski, który gratulując wyróżnionym awansów, podziękował policjantom za ich profesjonalną służbę, sumienność i trud, jaki wkładają w realizację zadań służbowych w tak trudnych czasach, pandemii koronawirusa.

Podczas tegorocznego Święta Policji obecny był również nowoprzyjęty funkcjonariusz, który ślubował „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”.