Trwają prace przy rozbudowie drogi powiatowej Kłopoty Patry – Wiercień Duży

Trwają prace przy rozbudowie drogi powiatowej Kłopoty Patry – Wiercień Duży. Prace na zlecenie powiatu siemiatyckiego prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec. Koszt inwestycji 1 milion 651 tys. złotych.

Rozbudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 3,1 km (położony na terenie Gminy Siemiatycze). Zakres prac zawiera między innymi: wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi, wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej i żwirowej, ustawienie pionowych znaków drogowych.

Termin zakończenia prac – 1 październik 2021 roku. Inwestycja jest finansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotacja pozyskana przez powiat) oraz solidarnie po 25% z budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Siemiatycze.