Mikrodotacje na przedsięwzięcia lokalne

Mieszkasz w Podlaskiem? Masz pomysł na działanie lokalne? Złóż wniosek w konkursie w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie”. Na realizację przedsięwzięcia możesz otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł. W poniedziałek (16.08) zainaugurowany został pierwszy z ośmiu planowanych konkursów.

Program „Podlaskie Lokalnie” realizowany przez fundację Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnię Socjalną „Active Go” w Białymstoku. Ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. W drugiej edycji, pula projektu wynosi niemal 1,2 mln zł. Z tych środków planuje się wsparcie 240 przedsięwzięć.

Do końca 2023 r. zorganizowanych zostanie łącznie osiem konkursów mikroodotacyjnych na łączną kwotę 1,2 mln zł. Będą one prowadzone w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza z nich to Wsparcie Inicjatyw Lokalnych, druga to Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych. W ramach obu z tych ścieżek, będzie można otrzymać dotacje w wysokości do 5 tys. zł.

Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są nie tylko podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego (co najmniej 3 osoby). Projekt „Podlaskie Lokalnie” przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia.

To druga edycja programu „Podlaskie Lokalnie”. W pierwszej, realizowanej w latach 2018-2019, wsparto blisko 130 projektów na łączną kwotę 650 tys. zł. Ich beneficjentami była zróżnicowana grupa odbiorców: seniorzy, osoby niepełnosprawne, młode matki, dzieci i młodzież z ośrodków poprawczych, sportowcy, harcerze.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Więcej informacji na stronie PODLASKIE LOKALNIE.

źródło:wrotapodlasia.pl