Powiat Siemiatycki ponownie na wysokim miejscu w rankingu inwestycyjnym

Po raz kolejny Powiat Siemiatycki zajął wysokie miejsce w Polsce w rankingu ,,Wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018-2020” pisma samorządowego ,,Wspólnota”. Na 314 powiatów znajdujących się w rankingu uplasował się na VIII pozycji. Miejsce w klasyfikacji określa się na podstawie wyliczenia wartości wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca badanego regionu. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień laureatom ogólnopolskiego rankingu nastąpi podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Należy w tym miejscu dodać, że w niedawnym rankingu dotyczącym zamożności samorządów (per capita – w przeliczeniu na osobę), nasz powiat zajął odległe 226 miejsce, a mimo to jesteśmy na VIII miejscu w wielkości inwestycji w Polsce. To bardzo dobry przykład jak dużą wagę przywiązujemy do tego, aby po gospodarsku zarządzać powiatowym budżetem i rokrocznie znaczną część pieniędzy przeznaczać na realizację kolejnych inwestycji, z których korzystają wszyscy mieszkańcy naszego powiatu.