Uroczyste obchody 75. rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny ps. “Inka”

W ubiegłą sobotę, 28 sierpnia Starosta Marek Bobel i Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski w Narewce koło Hajnówki uczestniczyli w uroczystości poświęcenia pamiątkowej tablicy na symbolicznej mogile rodziców Sanitariuszki 5. Brygady Wileńskiej AK Danuta Siedzikówna „Inki”. Następnie przybyłe na uroczystość delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem sanitariuszki znajdującym się przy kościele parafialnym w Narewce.

W lutym 1940 roku ojciec Inki został wywieziony do łagru przez Sowietów. Stamtąd udało mu się wydostać i wstąpić do Armii Władysława Andersa formowanej w Związku Sowieckim. Nie dotarł jednak do Polski – zmarł 6 czerwca 1943 roku w Teheranie (Iran). Matka Inki współpracowała z Armią Krajową. W listopadzie 1942 roku została aresztowana przez Gestapo, a niespełna rok później rozstrzelana.

20 lipca 1946 roku Inka została aresztowana i przewieziona do więzienia w Gdańsku jako więzień specjalny. Jej śledztwem kierował naczelnik Wydziału III WUBP w Gdańsku, Jan Wołkowa. W więzieniu była bita i maltretowana, lecz mimo to nie zdradziła niczego, co mogłoby naprowadzić bezpiekę na ślad brygad wileńskich.

Po ciężkim śledztwie Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał Inkę na karę śmierci. Miała wtedy niespełna 18 lat. Krótko przed wykonaniem wyroku, Inka zdołała przemycić gryps zaadresowany do swojej babci, w której pisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba”.

Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Przez blisko 70 lat nie było wiadomo, gdzie spoczywają szczątki Danuty Siedzikówny. Odnalezienie ich na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku potwierdził w 2015 roku Instytut Pamięci Narodowej. Państwowy pogrzeb “Inki” odbył się 28 sierpnia 2016 roku.

Ostatnim punktem uroczystości był występ artystyczny „Perły” w reżyserii Dariusza Kowalskiego. Koncert „Perły”, który zakończył obchody 75. rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny „Inki” w Narewce/Gruszkach 28 sierpnia 2021 r. Został zorganizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

W obchodach uczestniczyli m.in. Marek Franczak syn sierż. Józefa Franczaka “Lalusia” ostatniego partyzanta polskiego podziemia niepodległościowego i córka kpt. Władysława Łukasiuka “Młota” dowódcy 6 Wileńskiej Brygady.