Inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Ponad 240 uczniów rozpoczęło dzisiaj naukę w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się na sali sportowej.  Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. W uroczystości uczestniczył Starosta Marek Bobel, oraz przedstawiciele 14 Batalionu Lekkiej Piechoty Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, bowiem w placówce rozpoczyna działalność Oddział Przygotowania Wojskowego.

– Nowy rok szkolny rozpoczynamy z liczbą 247 uczniów. Jest to kolejny rok w którym odnotowujemy zwiększoną liczbę uczniów. Cieszy nas fakt, że szkoła cieszy się popularnością, że chcecie kształcić się w zawodach na które jest zapotrzebowanie – mówiła Marta Jakimiuk dyrektor szkoły. – Do klas pierwszych przybyło w tym roku 57 uczniów. Otworzyliśmy 3 klasy pierwsze w 6 zawodach. Dodatkowo, w tym roku szkolnym wyłoniliśmy wśród uczniów klas pierwszych Oddział Przygotowania Wojskowego. Oddział będzie posiadał mundury, będzie miał dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne, które będziemy realizowali we współpracy z naszą jednostką patronacką —14 batalionem lekkiej piechoty pierwszej podlaskiej brygady obrony terytorialnej.

Dzisiejsza inauguracja roku szkolnego 2021/2022 rozpoczyna kolejny etap pracy i nauki.. Jestem przekonany, że będzie to rok pomyślny – rok realizacji ambitnych planów i zamierzeń oraz znaczących osiągnięć. Mam świadomość, jak ważna i potrzebna jest misja edukacyjna, którą kadra pedagogiczna podejmuje każdego dnia. To właśnie nauczyciele, obok rodziców, na których spoczywa obowiązek wychowania dzieci, przygotowują kolejne pokolenia młodych ludzi do dorosłego życia. Przekazują im potrzebną wiedzę i umiejętności, kształtując na ludzi prawych i dobrych – mówił Starosta Marek Bobel. – Już dziś zapowiadam iż dosłownie za kilka dni zostanie podpisana umowa na gruntowną modernizację internatu Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. Na ten cel przeznaczymy blisko 6,5 milion złotych – zdecydowana większość to środki finansowe pozyskane z budżetu państwa i urzędu marszałkowskiego. W przyszłym roku zrealizujemy budowę strzelnicy. Dzisiejszy dzień to wyjątkowa chwila dla młodzieży. Przed Wami najpiękniejszy okres życia – odkrywanie świata, szkolne przyjaźnie, nieocenione wspomnienia. Korzystajcie zatem z możliwości, jakie daje Wam szkoła. Wszystkim Państwu przekazuję życzenia pomyślności w nowym roku szkolnym. Niechaj będzie on czasem efektywnej pracy, wzajemnego zrozumienia oraz licznych sukcesów edukacyjnych i sportowych.”