Odnowiliśmy nagrobki Żołnierzy Wojska Polskiego w Siemiatyczach

Ochotniczy Szwadron Kawalerii z Siemiatycz wspólnie z Powiatem Siemiatyckim zadbał o kolejne nagrobki Polskich Żołnierzy.

Tym razem zostały odnowione mogiły żołnierzy z okresu II Wojny Światowej – znajdujące się na siemiatyckim cmentarzu przy ulicy Powstania Styczniowego.

11 września 1939 r. w starciu z wkraczającymi do miasta oddziałami niemieckiej 20 Dywizji Zmotoryzowanej poległo czterech lotników 51 Eskadry Rozpoznawczej, z rzutu kołowego tej jednostki.

Widziano, jak wyskoczyli z uszkodzonego samochodu i uciekali, kryjąc się między zabudowaniami Siemiatycz. Bezskutecznie: zostali zabici pociskami broni maszynowej. Pochowano ich na siemiatyckim cmentarzu, jednak znane są personalia tylko jednego z nich: szer. Mamerta Nowickiego.

Prace remontowo-porządkowe na cmentarzu zostały wykonane w ramach realizowanego przez siemiatyckich ułanów projektu pod nazwą “Żołnierzom poległym w okresie II Wojny Światowej – mieszkańcy powiatu siemiatyckiego”.

Powiat Siemiatycki przeznaczył na ten cel kwotę 9,5 tys. złotych. Prace polegały między innymi na wykonaniu  oczyszczeniu nagrobków z nawarstwień biologicznych, dezynfekcji pomników, wzmocnieniu struktury i uzupełnieniu ubytków, uczytelnieniu liternictwa na tablicy pamiątkowej itd.

Dziś ułani z Ochotniczego Szwadrony Kawalerii, Starosta Marek Bobel, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz i Wiesław Klepacki, Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz oraz mieszkańcy Siemiatycz spotkali się na cmentarzu przy odnowionych nagrobkach, by oddać hołd polskim żołnierzom.

Był czas na wspólną modlitwę, której przewodniczył dziekan siemiatycki ksiądz Jerzy Cudny oraz złożenie wiązanek kwiatów na grobach Polskich Bohaterów walczących za wolność naszej Ojczyzny.

W swoim wystąpieniu Starosta Marek Bobel podkreślał iż “Dziś jak nigdy należy chronić i dbać o miejsca pamięci, dając przykład kolejnym pokoleniom. Taka postawa jest wyrazem szacunku wobec tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Żołnierze, którzy tutaj spoczywają polegli na polu chwały, ale niech na wieczność pozostaną w naszej pamięci”.

Następnie obecni na uroczystości udali się do kościoła pw. WNMP, by uczestniczyć w mszy świętej podczas której modlono się za wszystkich polskich żołnierzy walczących podczas II Wojny Światowej.

https://www.polishairforce.pl/_cmsiemiatycze.html