Podpisano umowę na modernizację internatu w Czartajewie

Rozpoczyna się modernizacja internatu w  Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie, mająca na celu polepszenie warunków mieszkalnych oraz dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych i dostosowania obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

W dniu 8 września br. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach Starosta Marek Bobel i Członek Zarządu Powiatu Wiesław Klepacki w obecności dyrektor ZST w Czartajewie Marty Jakimiuk podpisali umowę na realizację zadania pn. “Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie.

Wykonawcą zadania będzie firma Cetus Sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę w kwocie 6.436.000 zł.

 

Wyłoniono również inspektora nadzoru. Zajmie się tym Pracownia Projektowa Józef Sarosiek z Nowych Igani, która za usługę otrzyma wynagrodzenie w wysokości 35.547 zł.


Łączna wartość inwestycji: 6.471.547 zł

Pozyskane dofinansowanie: 4.750.000zł

w tym z :         Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 mln zł

dotacji celowej Województwa Podlaskiego – 600 tys. zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 150 tys. zł

 

Dzięki staraniom władz powiatu realizacja inwestycji w 73,40 % oparta będzie na środkach pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Udział środków budżetu powiatu siemiatyckiego wynosi 26,60 % co stanowi kwotę 1.271.547 zł.

Zakończenie prac planowane jest na początek marca 2022 roku.


Budynek oddano do użytkowania w 1961roku  z przeznaczeniem na internat uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie. Dwupiętrowy budynek z miejscami noclegowymi dla około 200 osób. Prawdziwe “oblężenie” to lata 70. i początek lat 80. ubiegłego wieku. Wówczas to liczba mieszkańców oscylowała wokół 220 osób. Dziś z internatu korzystają uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. Budynek internatu w ostatnim czasie poddany został termomodernizacji, natomiast wnętrze lata świetności ma już dawno za sobą.