Odsłonięcie tablicy poświęconej członkom młodzieżowych organizacji antykomunistycznych – zaproszenie

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku,
Starosta Siemiatycki
oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Siemiatyczach

zapraszają na uroczystość
odsłonięcia tablicy upamiętniającej

członków młodzieżowych organizacji antykomunistycznych
 „Polscy Bojownicy Socjalizmu” i „Komitet Wolności Narodu Polskiego – Młode Orły”.

Uroczystość odbędzie się 14 września 2021r. o godz. 11.00
w Zespole Szkół w Siemiatyczach,
ul. Kościuszki 43.

 


 

Lata powojenne w Polsce były czasem instalowania i umacniania się systemu komunistycznego. W więzieniach przebywały tysiące osób aresztowanych za różne formy przeciwstawiania się władzy. Społeczny opór obecny był we wszystkich grupach społecznych, w tym również wśród uczniów.

W siemiatyckim liceum została zorganizowana młodzieżowa organizacja Komitet Wolności Narodu Polskiego w większości złożona z uczniów klas ósmej i dziewiątej. Działania polegały m.in. na rozklejaniu ulotek pisanych na maszynie nawołujących do walki z ustrojem socjalistycznym czy zrywania gazetek w szkole. Zdarzyły się również działania utrudniające funkcjonowanie Związku Młodzieży Polskiej.

Po rozpracowaniu przez służby, w oparciu o tajną agenturę i informatorów – szkolnych aktywistów komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, w listopadzie 1952 roku aresztowano kilkunastu nastoletnich chłopców. Ubecy nie wierząc w samodzielne działania młodzieży poszukiwali ludzi wcześniej związanych z podziemiem niepodległościowym, przedwojennych nauczycieli lub urzędników.  Groziła im kara od sześciu miesięcy do 15 lat więzienia a niektórym oskarżonym wg kodeksu karnego Wojska Polskiego nawet kara śmierci. Zostały przeszukane ich mieszkania, m.in. w poszukiwaniu maszyny do pisania na której tworzono nielegalne materiały.

Aresztowani przebywali w białostockim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie w tamtych czasach katowani byli członkowie podziemia, niejednokrotnie tracąc tam życie. Niektórzy z nich byli bici i wymuszano na nich zeznania. Aresztowani na mocy amnestii zostali zwolnieni w Wigilie 1952 roku. Na długie lata zostali napiętnowani jako wrogowie systemu i ponosili konsekwencje swoich młodzieńczych działań. Działania służb wobec nich nie zostały jednak zatrzymane, lecz toczyły się w różnym stopniu aż do lat siedemdziesiątych.

 

 

Obszerny artykuł o tej tematyce pt. “Siemiatycka młodzież przeciw stalinizmowi” znajdą Państwo na stronie internetowej Kuriera Podlaskiego

https://kurierpodlaski.pl/artykul/siemiatycka-mlodziez-przeciw-stalinizmowi/395890

fot. przystanekhistoria.pl