Powiat siemiatycki zabiega o miliony złotych na przebudowę ulicy Kościuszki w Siemiatyczach

Wszystko wskazuje na to iż jest coraz bliżej do gruntownej modernizacji ulicy Tadeusza Kościuszki  w Siemiatyczach. Starosta Marek Bobel wspólnie z Zarządem Powiatu Siemiatyckiego zabiega o ponad 9 milionów złotych dofinansowania na przebudowę tejże ulicy. Byłby to pierwszy etap przebudowy całej ulicy Kościuszki.  Chodzi o 2,7 kilometrowy odcinek drogi powiatowej od ronda przy mleczarni “Polser” do skrzyżowania z drogą wojewódzką 640 (Siemiatycze-Adamowo), którego stan techniczny i estetyczny od wielu lat pozostawia wiele do życzenia. Łatanie dziur na tej ulicy to już za mało. Dlatego decyzja władz powiatu o gruntownej przebudowie ulicy, na którą zapewne czekają wszyscy użytkownicy drogi, mieszkańcy Siemiatycz i sąsiednich gmin.

Inwestycja miałaby być wykonana w przyszłym roku, a pieniądze na realizację mają pochodzić z rządowego funduszu “Polski Ład”.

Zadanie zakłada między innymi całkowitą przebudowę nawierzchni jezdni, wymianę podbudowy drogi, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz o ile środki finansowe z dotacji pozwolądodatkowo budowę ciągu pieszo – rowerowego co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Byłaby to kolejna wielomilionowa inwestycja drogowa Powiatu Siemiatyckiego zrealizowana na terenie Miasta Siemiatycze.

W drugim etapie przebudowana byłaby ulica T. Kościuszki na odcinku od ronda przy mleczarni “Polser” do ronda “Solidarności” na Zamościu – obok obecnej galerii.