Rusza pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S19 przez powiat siemiatycki!

Dziś Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber wzięli udział w podpisaniu umów na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 na terenie powiatów bielskiego i siemiatyckiego. Połączą one Haćki i Bielsk Podlaski oraz Boćki i Malewice (gm. Dziadkowice, powiat siemiatycki).  W uroczystości uczestniczył Starosta Marek Bobel.

Oba odcinki wykonane zostaną w standardzie dróg ekspresowych. Będą miały po dwa pasy w każdą stronę i nawierzchni jezdni dopasowaną do obciążeń związanych z transportem samochodowym (obciążenia na oś do 11,5 tony). Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest – w obu przypadkach – na I kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie gotowych odcinków ekspresówki do użytku zaplanowano pod koniec I kwartału 2025 roku.

Budowa trasy Via Carpatia jest jednym infrastrukturalnych priorytetów rządu. Sukcesywnie budujemy lub kierujemy do realizacji kolejne odcinki od Podlasia do granicy ze Słowacją. Docelowo polska część tej międzynarodowej trasy będzie kręgosłupem komunikacyjnym Polski Wschodniej powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek Haćki –  Bielsk Podlaski mierzy 9 km. Realizacje tego odcinka zajmie się  firma Budimex. A koszt tej inwestycji to prawie 326 mln zł. Budowa powinna zakończyć się w 2024.

“Fragment S19 Haćki – Bielsk Podlaski Zachód będzie miał 9 kilometrów długości i ominie miasto od zachodu, wyprowadzając tym samy tranzyt na osi północ – południe poza Bielsk Podlaski. Wybudowane zostaną dwa węzły (Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód) wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do podłączenia z istniejącą drogą krajową nr 19. Zaplanowano też Obwód Utrzymania Drogowego. W ramach zadania wybudowanych zostanie siedem wiaduktów, dwa przejścia dla zwierząt oraz siedem przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt i płazów).”

Odcinek Boćki – Malewice będzie miał 16 km długości. Zadanie to wykona firma Strabag.

“Droga ekspresowa S19 na odcinku Boćki – Malewice realizowana będzie w przekroju 2×2 (dwie po dwóch pasach ruchu) i przyzwala do ciężkiego ruchu 11,5 tony na oś. Rodzaj konstrukcji (asfaltowa lub cementowa) będzie wybrany przez wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Na tym odcinku zaplanowano budowę 15 obiektów inżynierskich.”

W trakcie spotkania Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił Starostę Marka Bobla o tym iż zgodnie ze zgłaszanym postulatem na terenie Gminy Dziadkowice powstanie dodatkowy węzeł komunikacyjny. Realizacja inwestycji jest kluczowym elementem dostępności i rozwoju gospodarczego wszystkich gmin powiatu siemiatyckiego położonych wzdłuż przyszłej ekspresówki.

Na podpisanie umów czekają jeszcze dwa podlaskie odcinki Via Carpatii: Bielsk Podlaski – Boćki (GDDKIA czeka na wyjaśnienia firmy do złożonej oferty) oraz Malewice – Chlebczyn (trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych). Podpisanie umów dla tych odcinków spodziewane jest jeszcze w tym roku.